План роботи творчої групи

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

 на 2019-2020 навчальний рік

 

Тема : «Економічне виховання дітей дошкільного віку та шляхи його здійснення»

Мета: Розкрити дітям навколишній предметний світ як світ духовних і матеріальних цінностей , як частина загальнолюдської культури і в процесі пізнання навчити відповідними формами поведінки.

Завдання:

  1. Формування системи економічних знань у дітей старшого дошкільного віку.
  2. Формування ділових якостей дітей.
  3. Формування умінь орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях .
  4. Розвиток самостійної творчої діяльності дітей.
  5. Розвиток спеціальних способів орієнтації – експериментування і моделювання.
  6. Пояснювати на доступному рівні взаємозв’язок понять «праця» – «продукт» – «гроші » і «вартість продукту в залежності від його якості».
  7. Формування уявлень про зміст діяльності людей різних професій.
  8. Формування правильного ставлення до грошей як предмету життєвої необхідності.
  9. Дати уявлення про рекламу, її призначення, вчити правильно, сприймати рекламу.
  10. Формування уявлень про предметний світ як про рукотворний.
  11. Виховання розумних потреб, культурної поведінки в побуті.
  12. Розвиток уміння визначати можливі методи вирішення проблеми за допомогою дорослого, а потім і самостійно.

Передбачуваний результат: Формування у вихованців системи знань і умінь по розділу «Економічний виховання», соціалізація дитини , поступовий перехід з позиції «дитина – спостерігач» на позицію «дитина – учасник» у практичній діяльності. Зразок перспективного планування на рік, добірка творів художньої літератури, картотека літературних джерел.

Склад творчої групи:

керівник – Б’ялківська Наталія Миколаївна, вихователь – методист;

члени творчої групи – Постернак Юлія Миколаївна –  вихователь;

Денисюк Наталія Володимирівна –  вихователь;

Божинська Світлана Феодосіївна  –  вихователь;

Іванова Лариса Олексіївна

 

План роботи творчої групи

 на 2019 – 2020  навчальний рік

 

 

Зміст роботи Форма роботи

 

Термін Відповідальні
ЗАСІДАННЯ №1 Підготовчий етап

 

1.Обговорення підготовки та впровадження в освітній процес системи роботи з економічного виховання.

 

2.Обговорення проблеми, окреслення труднощів її реалізації та обмірковування шляхів розв’язання проблеми.

 

3. Вивчення літератури, публікацій, досвідів роботи з даної проблеми, опублікованих на сайтах.

 

 

 

 

4. Обговорення структури перспективного плану на рік.

 

5. Складання картотеки літературних джерел.

 

6. Висловлювання членами творчої групи міркувань щодо форм представлення результатів роботи над проблемою.

 

Обговорення

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

Підготовка списку літератури, що рекомендується для планування навчально-виховної роботи

 

Практична робота

 

 

Практична робота

 

 

Діалог

вересень Вихователь-методист

 

Члени творчої групи

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Напрацювання проекту перспективного плану на рік для молодшої, середньої та старшої груп.

 

 

 

ЗАСІДАННЯ №2. Основний етап
1. Розробка схеми здійснення завдання економічного виховання по розділах програми.

2. Розробка системи дидактичних ігор економічного змісту.

3. Добірка художніх творів економічного спрямування для роботи з дітьми. Складання картотеки літературних джерел.

4. Презентація задач економічного змісту, узагальнення матеріалів.

5. Створити економічний словник для дітей.

6. Презентація конспектів занять економічного змісту. Узагальнення матеріалів.

7. Організація консультативних днів на базі методичного кабінету для надання допомого вихователям у роботі над проблемою.

8. Виставка педагогічної літератури з проблеми.

9. Апробація напрацьованого досвіду.

 

Практична робота

 

Практична робота

Практична робота

 

 

Презентація

 

Практична робота

 

Презентація

 

 

 

 

Виставка літератури

 

Апробація

Жовтень  Березень Члени творчої групи
ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ: Вивчення та аналіз роботи за розробленим планом.
ЗАСІДАННЯ №3. Узагальнюючий  етап
1. Аналізування діяльності творчої групи протягом навчального року.

2. Аналізування кожним членом творчої групи свого внеску у роботу над проблемою

3. Аналіз ефективності проведеної роботи  економічного спрямування  за розробленими матеріалами.

4. Аналіз рівня знань дітей освітньої лінії «Особистість дитини» БК дошкільної освіти .

 

Узагальнення роботи творчої групи.

 

 

Вивчення та аналіз роботи

 

Вивчення та аналіз рівня знань дітей

квітень Члени творчої групи