Впровадження інноваційних технологій в ДНЗ

Метою державної Національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”) є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій. Розвиток дошкільного навчального закладу неможливий без нових ідей, підходів, моделей, педагогічних технологій.
Відповідно до річного плану зак¬ладу з 21.11.2016р. по 25.11.2016р. було проведене тематичне вивчення використання інноваційних технологій в практичній діяльності в дошкільному закладі відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в усіх вікових групах.
На основі переглянутих занять з різних розділів програми можна зробити висновок, що вихователі використовують різні методи і прийоми, для впровадження інноваційних технологій, які спрямовані на реалізацію змісту і досягнення мети різнорівневого і різнопрофільного навчання.
Більше